Stilte of geluid?

Het is doodstil in mijn MS Teams les. Ik heb de studenten net een vraag gesteld, maar er komt geen reactie. De stilte is zo luid, dat je hem haast kan horen. Ik tel in mijn hoofd tot 10 en stel de vraag dan nog een keer. Heb ik dan zo’n moeilijke vraag gesteld, vraag je je af. Of misschien denk je dat ik iets niet goed heb uitgelegd. Mis. Ik heb gevraagd wie er van deze groep in het studentenpanel wil. Wat is dat toch met inspraak? Iedereen wil inspraak hebben, maar niemand wil het doen.

Tijdens de jaaropening van de HU riep Tim Hofman op tot actiebereidheid. Studenten, verenig je zelf en ga naar het Malieveld! Laat je horen! Maar er zijn ook andere manieren om inspraak te hebben en om je mening te laten weten. Het vereist alleen net wat vaker inspanning dan 1 keer naar Den Haag gaan.

Er gaat een petitie rond van studenten die hun collegegeld lager willen hebben, omdat ze vinden dat hun onderwijs minder van kwaliteit is omdat het online is. Op zich kan ik deze redenatie volgen. Ik wil ook liever weer voor de klas staan. Aan de andere kant: gezien de omstandigheden vind ik dat we bij ons de boel aardig op de rit hebben. Waar ik me aan stoor is dat er studenten zijn die zeggen dat ze het geld dat bespaard is met het leenstelsel terug willen hebben en dat dat gebruikt moet worden om het collegegeld te verlagen.

Wake-up call: dat geld komt al terug naar jullie! Ik zit in de Instituutsraad en ik heb vorig jaar gezien hoe elke opleiding gedetailleerd moet verantwoorden waar ze dat geld, de zogenaamde kwaliteitsgelden, aan gaan besteden. Er is keuze uit een aantal pijlers, te weten: meer docenten, HU gemeenschap & studentbetrokkenheid, en de digitale leeromgeving (DLO). De exacte uitwerking bespreken de opleidingen in overleg met de opleidingscommissie (OC) waar – tadaa!- studenten in zitten. Deze studenten hebben dus meebeslist over waar het geld aan gespendeerd dient te worden. Want je kan het geld voor ‘meer docenten’ inzetten voor kleinere klassen, maar je kan ook kiezen voor extra lessen bij struikelvakken. Vanuit studentbetrokkenheid was Farmakunde vorig jaar al gestart met studentmentoren in een cursus in jaar 2 en hebben we dat dit jaar uitgebreid naar de eerstejaars. De Instituutsraad checkt vervolgens of de opleidingen dit echt wel in samenspraak met de OC’s doen. Vorig jaar heb ik gezien dat dat binnen ons Instituut echt prima gedaan wordt.

Als je wilt, heb je dus echt wel inspraak en kan je meewerken aan onderwijs zoals jij dat wilt. Vanuit het studentenpanel kan je laten weten wat er het afgelopen blok goed of minder goed ging. Vanuit de OC kan je meedenken over de grotere lijnen: Hoe moeten we bijvoorbeeld de mix van online en offline onderwijs vormgeven? Vanuit de Instituutsraad kijken we mee met het beleid voor de IPS-opleidingen. Wat gebeurt er bv. met de HU Klinieken? Boven ons staat weer de Hogeschoolraad, waar overigens tot vorig jaar ook een farmakunde student in zat, die over HU-breed beleid meepraat.

Dus kom op! Er waren vorig studiejaar verkiezingen, maar we kunnen nog steeds mensen gebruiken die het leuk vinden om zich er tegenaan te bemoeien. Meld je daarom aan voor het studentenpanel. Praat met je OC als je iets opvalt over het onderwijs. Of wie weet wil jij misschien mijn collega wel worden in de Instituutsraad (we zoeken nog een student en een docent). Laat je horen!


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s