Team Farma & de audit

De Brexit was uitgesteld, maar de audit van onze opleiding ging wel door.  ‘Chefs audit’ Mirjam Kokenberg en Esther van Deursen zijn maandenlang bezig geweest om, samen met het team, deze dag voor te bereiden. En zeg nou zelf: wie kunnen dit beter doen dan het ‘PDCA-opperhoofd’ van KM (Mirjam) en de voorzitster van onze curriculumcommissie (Esther). Ze noemden zichzelf gekscherend ‘Buurman & Buurman’, maar ik moet eerder aan ‘the A-team’ denken. Hieronder een samenvatting van deze dag door uw verslaggeefster ter plekke.

Donderdag 31 oktober, lokaal HL7-3.138. Dit lokaal is bestempeld als het ‘ontvangstlokaal’: hier verzamelen de verschillende panels zich, werken docenten en koppelen de panels die ondervraagd zijn hun bevindingen terug aan de rest van het Farmakunde team.  Er heerst een gezonde spanning in het lokaal. Waar zouden de auditors de meeste vragen over stellen? Wij zijn uitermate trots op onze opleiding, maar zou het audit-team dit ook vinden? Ineens realiseren we ons dat we ons nu hetzelfde voelen als studenten voor een mondelinge toets.  Ik herhaal wat ik ook tegen mijn studenten jaar 4 zeg die zenuwachtig zijn voor het referaat: We kennen onze opleiding van haver tot gort, dus we kunnen alle vragen die we krijgen prima beantwoorden.

Team Farma in het ontvangstlokaal

10:00; het kernteam is eerst geweest (‘Het was een prettig gesprek”) en nu is het docentenpanel aan de beurt. Lennie geeft een supermooie pitch over waar wij als docententeam voor staan, ondersteund door een Wordle die weergeeft wie wij zijn. We worden vervolgens aan de tand gevoeld over het afstudeeronderzoek, waar we het eindniveau van de inhoudelijke competenties toetsen (al bij BV3/WV3!), over hoe we de stages en de stagebegeleiders begeleiden, over hoe we omgaan met diversiteit. Waarop Lotte en Charlotte uitleggen hoe we dat aanpakken in een 1ejaars  PF-les en Ilhame echt een supergoed voorbeeld geeft hoe we als team open over diversiteit praten.

12:30 Het studentenpanel komt terug van hun gesprek met de auditors. Ze vertellen dat ze alle vragen goed hebben kunnen beantwoorden. Dat ze voorbeelden hebben gegeven hoe de opleiding omgaat met feedback vanuit evaluaties of de OC. Nadine gaf aan dat ze, op de vraag of de opleiding niet moet werken met uitstroomprofielen, had geantwoord dat ze dat niet zou willen, omdat de essentie van een Farmakundige juist is dat je breed bent opgeleid! Daarmee oogstte ze groot applaus van het docententeam.

De middag vliegt voorbij. Ik probeer te werken, maar ik heb tijdelijk ADD gekregen, want mijn gedachten springen van hot naar haar en ik ben door alles afgeleid. We krijgen achtereenvolgens een terugkoppeling van het werkveld-panel, met daarin een mix van stagebegeleiders, iemand van de BeroepenVeldCommissie en een aantal alumni, en aan het einde van de middag die van de examencommissie + ToetsExpertGroep (TEG). Je wordt als opleiding nl. ook beoordeeld op basis wat anderen van je vinden.

Rond 17:00 komt het verlossende woord: We hebben een positief advies! Niet alleen dat, we krijgen lovende woorden dat Farmakunde echt een gat opvult in het werkveld, ze zijn positief over de studenten en onder de indruk van onze alumni, het kernteam en het docententeam werkt goed samen etc. etc.. Neemt niet weg dat ze ook adviezen hebben om de opleiding nog beter te maken. Over een week of zes komt de rapportage met het officiële oordeel en de aanbevelingen. En Team Farmakunde kennende, gaan we daar voluit mee aan de slag. Plan-Do-Check-Act😉.